zspaslek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół w Pasłęku www.zspaslek.edu.pl
Kierunki kształcenia strona główna 
Kierunki kształcenia
REKRUTACJA 2013/2014 

Typ szkoły

Język obcy

Liczba oddziałów

Planowana
liczba uczniów
w
oddziale

Planowana
liczba uczniów
ogółem

Forma
i cykl
kształcenia

Liceum Ogólnokształcące:

1) matematyka, geografia, fizyka (nachylenie politechniczne)

j.ang*
j.niem
j.ros

1

30

120

3 dz.

2) biologia, chemia, matematyka (nachylenie przyrodniczo-medyczne)

1

30

3 dz.

3) j. polski, historia, WOS (nachylenie humanistyczne)

1

30

3 dz.

4) geografia, WOS, j. angielski (nachylenie "bezpieczeństwo publiczne")

1

30

3 dz.

Technikum:

zawód: technik hotelarstwa

j.ang
j.niem

1

28

58

4 dz.

zawód: technik logistyk

1/2

15

4 dz.

zawód: technik handlowiec

1/2

15

4 dz.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

zawód: wielozawodowa

j.ang**
j.niem

1

30

60

3 dz.

zawód: sprzedawca

1/2

15

3 dz.

zawód: kucharz

1/2

15

3 dz.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie ZSZ

j.ang**
j.niem

1

30

60

3 zaoczne

Liceum Ogólnokształcące
na podbudowie Gimnazjum

j.ang**
j.niem

1

30

3 zaoczne

* - w LO - dwa języki obce do wyboru
** - w ZSZ i LO dla Dorosłych - jeden język obcy do wyboru

 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2009-03-09 20:04:18 | Data modyfikacji: 2013-02-26 20:02:09.
Data wprowadzenia: 2009-03-09 20:04:18
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zspaslek.bip.gmina.pl