Biuletyn Informacji Publicznej  Zespół Szkół Pasłęk 
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2013-02-26 20:07:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:50
 DYREKCJA SZKOŁY Dyrektor - mgr Katarzyna
Panimasz Wicedyrektor - mgr inż. Elżbieta Wasiuk   więcej >
2013-02-26 20:07:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU obowiązujący od
dnia 01.09.2012 I. NAZWA SZKOŁY § 1 1. Nazwa szkoły
brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAS  więcej >
2013-02-26 20:07:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
``
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU obowiązujący od
dnia 01.09.2012 I. NAZWA SZKOŁY § 1 1. Nazwa szkoły
brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAS  więcej >
2013-02-26 20:02:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierunki kształcenia

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 20:04
REKRUTACJA 2013/2014
Typ szkoły Język obcy Liczba
oddziałów Planowana liczba
uczniów w oddziale Planowana liczba uczniów ogółem   więcej >
2013-02-26 20:01:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierunki kształcenia

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 20:04
Typ szkoły Język obcy Liczba
oddziałów Planowana liczba
uczniów w oddziale Planowana liczba uczniów ogółem   więcej >
2013-02-26 20:01:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierunki kształcenia

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 20:04
``````
Typ szkoły Język obcy Liczba
oddziałów Planowana liczba
uczniów w oddziale Planowana liczba uczniów ogółem   więcej >
2013-02-26 19:58:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierunki kształcenia

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 20:04
````
Typ szkoły Język obcy Liczba oddziałów
Planowana liczba uczniów w oddziale Planowana liczba
uczniów ogółem Forma i cykl kształ  więcej >
2013-02-26 19:58:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierunki kształcenia

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-03-09 20:04
``
Typ szkoły Język obcy Liczba
oddziałów Planowana liczba
uczniów w oddziale Planowana liczba
uczniów ogółem  więcej >
2013-02-26 19:54:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU I. NAZWA SZKOŁY §
1 1. Nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W
PASŁĘKU 2. Adres : ul. Zwycięstwa 2  więcej >
2013-02-26 19:54:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
``````
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU I. NAZWA SZKOŁY §
1 1. Nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W
PASŁĘKU 2. Adres : ul. Zwycięstwa 2  więcej >
2012-11-13 19:43:23

Dodanie informacji do działu:
Kontakt

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2012-11-13 19:43
  więcej >
2012-11-13 19:40:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Dyrekcja

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:50
``
 DYREKCJA SZKOŁY Dyrektor - mgr Katarzyna
Panimasz Wicedyrektor - mgr inż. Elżbieta Wasiuk   więcej >
2012-02-08 20:54:46

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2012-02-08 20:54
Aktualne informacje na temat przetargów i zapytań
ofertowych znajdują się na oficjalnej stronie internetowej
Zespołu Szkół w Pasłęku w zakła  więcej >
2012-02-08 20:49:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
````
STATUT z dnia 31.08.2009 ZESPOŁU SZKÓŁ W
PASŁĘKU I. NAZWA SZKOŁY § 1 1. Nazwa szkoły
brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU 2. Adr  więcej >
2012-02-08 20:48:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2009-01-29 19:42
``
Uchwała

Rady Pedagogicznej   więcej >
2010-07-17 12:40:49

Dodanie informacji do działu:
Przetarg 2

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-07-17 12:40
  więcej >
2010-07-17 12:40:29

Dodanie informacji do działu:
Przetarg 2

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-07-17 12:40
Specjalistyczne kursy zawodowe   więcej >
2010-07-17 12:38:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg 1

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-07-17 12:24
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z
przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie
technik hotelarstwa   więcej >
2010-07-17 12:38:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg 1

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-07-17 12:24
``
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z
przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie
technik hotelarstwa   więcej >
2010-07-17 12:38:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetarg 1

Grażyna Sadowska
Informację dodano do Biuletynu 2010-07-17 12:24
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z
przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie
technik hotelarstwa   więcej >

Pokazano 1 - 20 z 78
następne >