Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Skrzynka Podawcza
Skrzynka Podawcza
 
Zespołu Szkół w Pasłęku - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

zspaslek@poczta.org.pl


Na mocy 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne. W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.  

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2010-02-09 11:28:11.
Data wprowadzenia: 2010-02-09 11:28:11
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl