Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Organy szkoły i ich kompetencje
Organy szkoły i ich kompetencje
 

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 51.1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku;
2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół;
3) Rada Rodziców - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół;
4) Samorząd Uczniowski - wspólny dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 52. Każdy z wymienionych organów w § 50 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-28 19:55:41.

Zobacz:
 Dyrekcja szkoły .   Rada Pedagogiczna  .   Rada Rodziców  .   Samorząd Uczniowski  . 
Data wprowadzenia: 2019-11-28 19:55:41
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl