Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Informacje o szkole
Informacje o szkole
 

Struktura organizacyjna

1. Liczba oddziałów w Zespole Szkół w Pasłęku – 22:


- I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu - 9,
- Technikum Nr 1 – 9,
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – 4,

2. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach– 595 ucz.:


- I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu - 259 ucz.,
- Technikum Nr 1 – 220 ucz.,
- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 – 116 ucz.,

3. Liczba pracowników ogółem – 66, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze – 5 (etatów przeliczeniowych - 55,78).

4. Liczby nauczycieli ogółem – 51 (etatów przeliczeniowych - 40,28), w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 4.

5. Liczba pracowników administracji i obsługi - 16, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze - 1, oraz etatów przeliczeniowych- 15,5.

6. Ogólna liczba godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę - 946,26 (godz. uśr. – 906,88), w tym:

- liczby godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych – 894,26 ( godz. uśr. – 854,88),
- zajęć rewalidacyjnych - 0,
- zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych przez pedagoga – 22 godz., psychologa - 0, logopedę - 0 i innych nauczycieli – 0

7. Liczba godzin pracy biblioteki szkolnej - 30.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:15:07.
Data wprowadzenia: 2019-11-24 13:15:07
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl