Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Plan naboru
Plan naboru
LO 

Planowany nabór na rok szkolny 2019/2020


Typ szkoły
Forma i cykl kształ-cenia /dz,w,z/
3,4
Planowana liczba uczniów w oddziale Planowa-na liczba oddziałów Plano-wana liczba uczniów ogółem Kształcony język obcy Podbu-dowa


I Liceum Ogólnokształcące* – nachylenia (przedmioty rozszerzone):
- politechniczne z inno-wacją (matematyka, fizyka, programowanie) 3 dz. 24 1 96 j. ang *
j. niem
j. ros.
j. włoski
Gim.- lingwistyczno-dziennikarskie z inno-wacją (j. polski, j. obcy, WOS, historia) 3 dz. 24 1
- przyrodniczo-medyczne z innowacją (biologia, chemia) 3 dz. 24 1
- mundurowo-sportowe (geografia, WOS) 3 dz. 24 1
- politechniczne z inno-wacją (matematyka, fizyka, programowanie) 4 dz. 24 1 96j. ang *
j. niem
j. ros.
j. włoski
SP- lingwistyczno-dziennikarskie z inno-wacją (j. polski, j. obcy, WOS, historia) 4 dz. 24 1
- przyrodniczo-medyczne z innowacją (biologia, chemia) 4 dz. 24 1
- mundurowo-sportowe (geografia, WOS) 4 dz. 24 1
 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:39:01 | Data modyfikacji: 2019-11-24 19:27:35.
 Technikum nr 1* – zawód technik:- hotelarstwa 4dz 24 1
72


j. ang *
j. niem
j. ros.
j. włoski
Gim.
- organizacji reklamy 4dz 24 1
- logistyk 4dz 24 1
- hotelarstwa 4dz 24 1
72


j. ang *
j. niem
j. ros.
j. włoskiSP

- organizacji reklamy 4dz 24 1
- logistyk 4dz 24 1
 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:13:13 | Data modyfikacji: 2019-11-24 19:24:42.
BS            Branżowa Szkoła I stopnia nr 1** - zawód:- sprzedawca 3 dz. 24 1 48

j. ang. **
j. niem.


Gim.

- wielozawodowa 3 dz. 24 1
- sprzedawca 3 dz. 24 1 48

j. ang. **
j. niem.


SP

- wielozawodowa 3 dz. 24 1
 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:24:16 | Data modyfikacji: 2019-11-24 19:27:09.
Data wprowadzenia: 2019-11-24 19:24:16
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl